[BIN: 0071]

Møy i ulveham

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .

1. Eg va' meg så liti ei møy
mi moder ho monne på barseng døy.
-Imot den blie somår1 -
1sommår
2. Eg va' ikkje håt åtte år
då eg fekk meg en sjukmoder i går.
3. Så skapte ho meg i en gangari grå
så sendte ho meg av ti kungens går.
4. De totte mi skjukmor vere vest
at adde dei gjillaste sill' ake mæ meg mest.
5. [Så skapte ho meg i] eit liti svær
eg sille fare i mannefær.
6. De [totte mi skjukmor vere vest
at adde dei gjillaste] sille bera meg mest.
7. Så [skapte ho meg i] ei liti nål
[så sendte ho meg av ti] skræddarens går.
8. De totte [mi skjukmor vere vest
at adde dei gjillaste sill'] saume mæ meg mest.
9. [Så skapte ho meg i] ein liten kniv
ho sa' eg sill' taka av manneliv.
10. De totte [mi skjukmor vere vest
at adde dei gjillaste sill') tægje mæ meg mest.
11. Så [skapte ho meg] i ein ulve grå
ho sa' at eg sille på skogjen gå.
12. Ho sa at eg sill' ikkje få bot
før eg fekk drukkji min broders blod.
13. Min2 skjukmoder var så gammel en kvinde
men herre Gud lod hende mæ båni binde.
2Mi
14. Mi skjukmoder va' heimi i åtte år
ho tore 'kje ti kyrkja for ulven grå.
15. Dæ niende tok ti kyrkja gå
nie møyar så va dei då.
16. Nie møyar dei rei i ring
mi skjukmor3 ho rei innar i kring.
3skjukmoder
17. Så tok eg hennar i kåpa blå
så rykte eg hennar av gangaren grå.
18. [Så tok eg hennar] i silkjeskaut
[så rykte eg hennar] av veg braut.
19. Så reiv eg ut hennes vistri sie
så hennes blod de sprang så vie.
20. [Så reiv eg ut] hennes hjarterot
så fekk eg drukkji min broders blod.
21. Då eg ha' drukkji min broders blod
då bleiv eg atte ei jomfru så go.
22. Då eg va' ei jomfru så go
då gjekk eg inn for min fader å sto.
23. Då eg gjekk [inn for min fader] å sto
så skapte han meg i ei lind så go.
24. Fyst andre lindar dei feller bla
allstøtt ska' du stande like klar.
25. Når andre lindar [dei feller] løv
[allstøtt ska' du stande like] grøn.
26. Her sit du mi syster å skor din fot
eg stende uti mæ frosi rot.
27. [Her sit du mi syster å] klær din kropp
[eg stende uti mæ] frosen topp.
28. I kvell så kjeme dei4 belar ti deg
imorgo kjem hoggaren høgg av meg.
4der
29. Dei høgge av meg dei kyrkjesvalir
eg høyrer så mange dei løyndetali.
30. [Dei høgge av meg] ein kyrkjekamm
eg skjuler så mang ein synduge mann.
Ekstra opplysninger