[BIN: 0067]

Møy i ulveham

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Eg va' meg så liti ei møy
mi moer mone på barseng døy.
-Imot så bli en somår -
2. Ho skapte meg i ein liten kniv
ho sa' eg sill fara i manneliv.
3. Då eg va [i ein kniv] så best
[alle dei gillaste bruka meg] mest.
4. Dæ va de mi stivmoder totte vest
[at alle dei gillaste bruka meg] mest.
5. [Ho skapte meg i] ei liti nål
[ho sa' eg sille te] skraddaren gå.
6. [Då eg va i ei nål så] best
[alle dei gillaste] sauma mæ meg mest.
7. [Ho skapte meg i] en ulv så grå
[ho sa' eg sille på skogjen] gå.
8. H[o sa' eg sille inkje få] bot
før eg fikk drikke min broders blod.
9. Min stivmoder var så gammel en kvinde
men herre Krist give hun med barn måtte bindes.
10. Min stivm[oder] sat heime i åtte år
[ho tore 'kje te] kirken [for ulven den] grå.
11. Då [de lei i de niende] år
da vil min st[ivmoder] til kirken gå.
12. Då [min stivmoder vil til] kyrkja gå
nie møyar så hadde ho då.
13. Då dei kom på vegjen fram
då møter den ulv både vrei å gram.
14. Då tok han hæna i kåpa blå
å rykte hæna o gangaren grå.
15. Så tok h[an hæna] i silkjeskaut
å rykte [hæna] av vegabraut.
16. Så reiv en ut hendes hjerterod
så fik han1 drikke sin broders blod.
1eg
17. Då eg va' i ei jomfru så go
då gjekk eg for min fader og stod.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge a, 59.

Utfyllingane er henta frå var. I. Reinskrift NFS S. Bugge VIII a, 47 med overskrift Møyi i ulveham (Signe Napper). DFS XII, 13 s. 168-70b.