[BIN: 0067]

Møy i ulveham

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Eg va' meg så liti ei møy
mi moer mone på barseng døy.
-Imot så bli en somår -
2. Ho skapte meg i ein liten kniv
ho sa' eg sill fara i manneliv.
3. Då eg va [i ein kniv] så best
[alle dei gillaste bruka meg] mest.
4. Dæ va de mi stivmoder totte vest
[at alle dei gillaste bruka meg] mest.
5. [Ho skapte meg i] ei liti nål
[ho sa' eg sille te] skraddaren gå.
6. [Då eg va i ei nål så] best
[alle dei gillaste] sauma mæ meg mest.
7. [Ho skapte meg i] en ulv så grå
[ho sa' eg sille på skogjen] gå.
8. H[o sa' eg sille inkje få] bot
før eg fikk drikke min broders blod.
9. Min stivmoder var så gammel en kvinde
men herre Krist give hun med barn måtte bindes.
10. Min stivm[oder] sat heime i åtte år
[ho tore 'kje te] kirken [for ulven den] grå.
11. Då [de lei i de niende] år
da vil min st[ivmoder] til kirken gå.
12. Då [min stivmoder vil til] kyrkja gå
nie møyar så hadde ho då.
13. Då dei kom på vegjen fram
då møter den ulv både vrei å gram.
14. Då tok han hæna i kåpa blå
å rykte hæna o gangaren grå.
15. Så tok h[an hæna] i silkjeskaut
å rykte [hæna] av vegabraut.
16. Så reiv en ut hendes hjerterod
så fik han1 drikke sin broders blod.
1eg
17. Då eg va' i ei jomfru så go
då gjekk eg for min fader og stod.
Ekstra opplysninger