[BIN: 0064]

Møy i ulveham

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Aanundsdotter Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Ho skapte meg i eitt liti svær
ho bau meg fara i mannefær.
-Imot den blide somår -
2. Mæ eg va' i eitt svær som best
alle dei gillaste bar på meg mest.
3. Dæ tikjes mi stimor å vera vest
at alle dei [gillaste bar på meg] mest.
4. Så skapte ho meg i ei liti nål
ho sa' eg sille te skræddaren gå.
5. Mæ [eg va' i ei nål som] best
[alle dei gillaste] bruka [meg] mest.
6. Mæ eg va' i ei jomfru så skjønn
så skapte ho meg i ei lind så grøn.
7. Når andre linder feller løv
allstøtt sko' du stande like grøn.
8. Dei høgge deg ti ein kyrkjekamm
du skjuler så mangen synduge mann.
9. [Dei høgge] av deg dæ k[yrkje] skruv
du ser så mang ei sorgefull brur.
10. [Dei høgge deg ti] dæ altartre
der bøygjer så mangein syndar sitt kne.
11. Mæ [eg va' i ei] lind [som best
alle dei gillaste] bruka [meg mest].
12. Dæ tikjes [mi stimor å vera vest
at alle dei gillaste bruka meg mest.
13. [ Så skapte ho meg i ein] liten kniv
ho sa eg sill fara i manneliv.
14. Mæ [eg va' i ein kniv som best
alle dei gillaste] bruka [meg mest].
15. Så skate ho meg i ein ulv så grå
ho sa' eg sille på skogjen gå.
16. Ho sa' eg sille inkje få bot
før eg ha drukkji hennars hjarteblo.
17. Mi stimor va' heime i 8 år
ho tore 'kje te kyrkja for ulven den grå.
18.1 dæ lei i dæ niende år
då lyster mi stimor i kyrkja gå.
1Som
19.2 ho kom seg på vegjen fram
då møter ho ulven bå vrei å gram.
2Som
20. Så tok han hennar i kåpa blå
så rykte han hennar av gangaren grå.
21. [Så tok han hennar] i silkjeskaut
[så rykte han hennar] av vegabraut.
22. Så reiv en ut hennars hjarterot
så fekk han drukkji hennars hjarteblo.
23. Då eg va' meg i dæ 8de år
då fekk eg ei stimoder i går.
24. Når andre site klær sin kropp
då må du stande ute mæ frosen topp.
25. [Når andre site klær sin] fot
då må du stande ute mæ frosen] rot.
26. [Dei høgge av deg] dei kyrkjesvalir
du hører så mange dei løyndetalir.
27. Då blei ho te ei jomfru så fin
då reiser ho heimatt te faeren sin.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge g, 231.

Rettingar og merknad: Ut for str. 1 står 2; 1.1 Ho skapte meg er retta til Skapte ho meg; ut for str. 6 står 1; 6.2 så skapte ho meg er retta til ho skapte meg; 8.1 Dei høgge deg ti ein kyrkjekamm er retta til Dei høgge av deg den kyrkjekamm; 20.1 Så tok han hennar er retta til Han tok hennar. Utfyllingane er henta frå reinskrifta. Reinskrift NFS S. Bugge IV, 195 med overskrift Jomfruen i Ulveham (Dagne Aanundsdatter Bergje, Vraadal). I reinskrifta har Bugge ei anna strofeordning. Prenta i DgF III, 830 str. 1-11 og siste strofa.