[BIN: 0064]

Møy i ulveham

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Aanundsdotter Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Ho skapte meg i eitt liti svær
ho bau meg fara i mannefær.
-Imot den blide somår -
2. Mæ eg va' i eitt svær som best
alle dei gillaste bar på meg mest.
3. Dæ tikjes mi stimor å vera vest
at alle dei [gillaste bar på meg] mest.
4. Så skapte ho meg i ei liti nål
ho sa' eg sille te skræddaren gå.
5. Mæ [eg va' i ei nål som] best
[alle dei gillaste] bruka [meg] mest.
6. Mæ eg va' i ei jomfru så skjønn
så skapte ho meg i ei lind så grøn.
7. Når andre linder feller løv
allstøtt sko' du stande like grøn.
8. Dei høgge deg ti ein kyrkjekamm
du skjuler så mangen synduge mann.
9. [Dei høgge] av deg dæ k[yrkje] skruv
du ser så mang ei sorgefull brur.
10. [Dei høgge deg ti] dæ altartre
der bøygjer så mangein syndar sitt kne.
11. Mæ [eg va' i ei] lind [som best
alle dei gillaste] bruka [meg mest].
12. Dæ tikjes [mi stimor å vera vest
at alle dei gillaste bruka meg mest.
13. [ Så skapte ho meg i ein] liten kniv
ho sa eg sill fara i manneliv.
14. Mæ [eg va' i ein kniv som best
alle dei gillaste] bruka [meg mest].
15. Så skate ho meg i ein ulv så grå
ho sa' eg sille på skogjen gå.
16. Ho sa' eg sille inkje få bot
før eg ha drukkji hennars hjarteblo.
17. Mi stimor va' heime i 8 år
ho tore 'kje te kyrkja for ulven den grå.
18.1 dæ lei i dæ niende år
då lyster mi stimor i kyrkja gå.
1Som
19.2 ho kom seg på vegjen fram
då møter ho ulven bå vrei å gram.
2Som
20. Så tok han hennar i kåpa blå
så rykte han hennar av gangaren grå.
21. [Så tok han hennar] i silkjeskaut
[så rykte han hennar] av vegabraut.
22. Så reiv en ut hennars hjarterot
så fekk han drukkji hennars hjarteblo.
23. Då eg va' meg i dæ 8de år
då fekk eg ei stimoder i går.
24. Når andre site klær sin kropp
då må du stande ute mæ frosen topp.
25. [Når andre site klær sin] fot
då må du stande ute mæ frosen] rot.
26. [Dei høgge av deg] dei kyrkjesvalir
du hører så mange dei løyndetalir.
27. Då blei ho te ei jomfru så fin
då reiser ho heimatt te faeren sin.
Ekstra opplysninger