[BIN: 0039]

Valravn

Oppskrift 1860 av Ludvig Mathias Lindeman etter Lars Haraldsson Kåsi Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

 Ravnen han flyver om Aften
om Dagen han ikke maa
den skal have den kranke Lykke
den gode kan han ikke faa.
-Men Ravnen flyver om Aften -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO No. Musikksaml. L. M. Lindeman 1860, Eske 203, 2456 nr. 27 Med overskrift: Lars Haraldsen Kaase i Tudal. ØGL 2395. ØGE 1729.

Prenta i C. Elling: Vore Kjæmpeviser 1914 nr. 126, 173 og i Åse Røynstrand: Ludvig Mathias Lindeman. Samlarferd 1860 og 1861, NM UBO 1984 nr. 27 s. 17 og 57. Sjå meloditillegg s. 1194.