[BIN: 0039]

Valravn

Oppskrift 1860 av Ludvig Mathias Lindeman etter Lars Haraldsson Kåsi Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

 Ravnen han flyver om Aften
om Dagen han ikke maa
den skal have den kranke Lykke
den gode kan han ikke faa.
-Men Ravnen flyver om Aften -
Ekstra opplysninger