[BIN: 0036]

Jomfrua Ingebjørg.
Jomfru i fugleham

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Ho lae neri hass hovdegjori
gulli av finganne fem
de vae en sjave te angest å tregji
kvor gång han såg på dem.
-Hori ska ........ -
2. De vae fruva Ingjebjør
ho upp i sengji reis
tiom trilla tårinne
i hindehamen ho steig.
3. [De vae fruva Ingjebjør
ho upp i sengji] sto
[tiom trilla tårinne
i hindehamen ho] fór.
Ekstra opplysninger