[BIN: 0035]

Jomfrua Ingebjørg.
Jomfru i fugleham

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Gjermundsdotter Haugen, Skafså, Mo. Telemark .

1. Eg veit einom urtehagjen
sunna å vesta fyr fjoren
dær vekse så mange dei ædeli tre
venast på jord kann gro.
-Hor ska svennen finne si skjøne jomfrua -
2. Dær vekse så mange dei ædeli tre
bjørkji å så lindi
dær spilar så mange dei ædeli dyri
hjorten å så hindi.
3. Dæ va sjukmor strie
ho vaknar um midnatt
ho vekkjer upp fruva Ingjebjør
bådi årligt å bratt.
4. Dæ va fruva Ingjebjør
ho upp i sengji reis
tiom trilla tårinne
i hindehamen ho steig.
5. Dæ va fr[uva Ingjebjør
ho upp i sengji] sto
[tiom trilla tårinne
i hindehamen ho] fór.
Ekstra opplysninger