[BIN: 0034]

Jomfrua Ingebjørg.
Jomfru i fugleham

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Anne Knutsdotter Bruhær, Skafså, Mo, Telemark .

1. - - - - -
ho skapte [æ] i ei forvillande hind
ti laupe der laus i lund.
2. De va no han here Pær
han tok økse uppå sitt bak
so hoggje han ne den ædelig skogjen
so mykjy han formådde.
3. So hoggje [han ne den ædelig] skogjen
[so mykjy han] formådde
alt ti en kjeme ti mannen den
som ædelig skogjen åtte.
4. Høyrer du de du here Pær
kvi høgge du ne min skog
du fangar alli den forvillande ørn
før ho fær manneblo.
5. Han hoggji eitt stykkji oto sin arm
han kasta de uppi kvist
den ørne ho skreik, so hågt ho gol
men Herepær ville ho giste.
6. De va strie skjukmoere
ho vaknar um middjenått
du statt upp fruva Ingjebjør
so hastig å so skjott.
7. Ho lae neri hennes hovdegjår
fingar i gulli fem
de va hæna ti angest å tregji
kvor gång ho såg på dem.
Ekstra opplysninger