[BIN: 0031]

Jomfrua Ingebjørg.
Jomfru i fugleham

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Tone Flatastøyl, Vinje, Telemark .

1. Dotter hass Alv uppå Skjeio nor
ho æ' så ven ein plome
ho ligg i sinom sengji sjuk
ho ventar på Herepærs kome.
2. Ho dakka ti hass hovdegjori
mæ gulli å finganne fem
dæ va' hånom te stor angest å tregji
kvor dagjen han såg uppå dem.
3. [Ho dakka ti hass hovdegjori
mæ gulli å finganne] ti
[dæ va' hånom te stor angest å tregji
kvor dagjen han såg uppå] di.
4. Adde sovnar um kvelli brått
men Herepær vakjer lengji
han fekk inkje svevnen på sine augo
fyr fuglanne skoke vengjir.
5. Dæ va' årli um morgonen
soli mi1 ho skine
upp reis unge Herepær
han la' på forgylte grimur.
1me
6. Så reiste 'n seg i grøne li
dær lyster én unge Herepær
at kvile um ei liti ti.
7. Fram kjeme ein liten småsvein
har seie tiend ifrå
dei såg ei hind i havi igjår
Herepærs hugjen leikar på.
9. Dæ va' ho strian sjukmori
ho auka i syndinne fleir
ho skapt 'a i ein forvillandes ørn
ho fyke så hågt i hei.
9. Dæ va' han Alv uppå Skjeio nor
han bryggjar å blandar han
Herepær ri at øyeskogjen
mæ sjelltrettande mann.
10. Dæ va' han Alv uppå Skjeio nor
han bryggjar å blandar vin
Herepær ri at øyeskogjen
mæ trinne brukvindur sine.
11. Leggje de ne øksanne
å takje atte nivar
så rister dei ramme ronir
oto ei liti tik
fruva datt oto plometre'i
av neri grøne li.
12. Fram så kjeme dæn gamle mannen
han va' inkje ven å sjå
hogge de ne mitt plometre'i
de sko' inkje fruva få.
13. Høyrer du dæ du Herepær
kvi høgge du ne min skog
du fangar 'kje dæn forvillandes ørn
uden ho får åde ditt blod.
14. Han skar stykkje o armen sin
å kasta dæ ivi kviste
men ørni ho fyke så hågt å gjele
ho ville 'n Herepær giste.
15. Ho sette seg på søylsborgjir
å plukka seg som ei duve
då skok ho av seg hindehamen
i ei rike stolte jomfruve.
-Men no heve svennen funne si skjøne jomfruve -
Ekstra opplysninger