[BIN: 0023]

Den varande fuglen

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Der kom ein fugl av anna land
-De synger i skov -
han sette seg på jomfrusbur å sang.
-Den eine gjengst alli utav min hug -
2. Å høyr du de fugl hot eg deg fregar
kvi må 'kje fokkji um nettanne sova.
3. Skjøn jomfru, sk[jøn] j[omfru], du mig ikkje fregar,
de æ deg sjov ti sut å tregji.
4. Du sko eige dei bonni ni
din yngste broeren æ faer1 ti di.
1fairen
5. Sko eg eige dei bonni ni
du seg meg forfoll ti alle di.
6. Sko eg seie deg forfoll ti alle di
du kann ikkje liva på joren fyr di.
7. Dei follogje æ' alli so tung,
eg lyte vere gla, mæ eg æ ung.
8. Dei tvo dei blive prestar,
dei are tvo bøndar beste.
9. Dei tvo dei blive upphengde
d[ei] a[re] t[vo] blive uppbrende.
10. De niende bliv ei værelaus kvinne,
sutir å sorgjir fær ho finne.
11. Skjøn jomfru ho akslar kåpa blå,
so tek ho vegjen ti sin broers går.
12. Ho tok sin broeren kring hvidan hals
herri Gud bære meg fuglen sa' sant.
13. Dei tok hverandre i hvidan hand
so reiser dei på fremminde land.
14. Dei va ihop i åtte år
dei åtte ihop dei bonne små.
15. Dei tvo dei bleiv no prestar
dei are tvo bøndar beste.
16. Dei [tvo dei bleiv] upphengde
[dei are tvo bleiv] uppbrende.
17. De niende bleiv [ei værelaus] kvinne
[suter å sorgjir] fekk ho finne.
18. Dei va der so lengji
ti dei blei uppå bålen brende.
Ekstra opplysninger