[BIN: 0021]

Den varande fuglen

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. Ho drøymde um dei ljose ni
-[De synger i skog] -
dei sille ho tenne alle di.
-[Den eine gjeng aller utav min] hug -
2. De åtte fekk ho tenne
de niende ville 'kje brenne.
Ekstra opplysninger