[BIN: 0020]

Den varande fuglen

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Bendik Felland Sveigdalen, (Aanonsen), Skafså, Mo, Telemark .

1. Der kom ein fugl av fremmende land
han sette seg ne på klædestang.
-Den eine gjeng aldri utav min hu -
2. Du ska' taka din broder i hand
so reiser du av på fremmende land.
3. Du ska' reise mæ din broer iår,
du fangar mæ han dei bonni små.
4. Dei tvo dei blive prestar,
dei are tvo bøndanne beste.
5. De femte å sette kungens rå,
de syvende å åttende værelaust bån.
6. Den niende bliv en væreløs kvinde
sutir å sorgjir kann ho binde.
7. Systeri tok sin broder i hand
so reiste dei av på fremmende land.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge h, 338.

Merknader: Str. 4.2 over bøndanne står lang ø; 5.2 under værelaust bån står ha' 'kje væresta. Reinskrift NFS S. Bugge V, 159.