[BIN: 0019]

Den varande fuglen

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Der kom ein fugl av fremminde land
-Dæ synger i skov -
han sette seg på j[omfruv]as bur å sang.
-Den eine gjeng alli utav min hug -
2. Du ska' eige bonni ni
din yngste broer ska vere fairen ti di.
3. Dei [fyste å den andre dei sko' bli] prestar
den [tre'e å den fjore bøndan]ne beste.
4. Den [femte å den sette] ska vere kunges rå
[den sjunde å åttende] for Danemark rå.
5. Dæ niende ska' blive ei frearlause kvinne,
sutinne å sorgjine ska' ho binde.
6. Så tok hun sin broder i hand
så reiste di av ti fr[emminde] l[and].
Ekstra opplysninger