[BIN: 3481]

Den vise kona.
Havfruens spådom

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Anne Li og Liv Huse, Flatdal, Seljord, Telemark .

1. Kongen han let ei havfru gripe
-Den havfru dansar på tilju -
å den lod han i tårnet knipe.
-For hun ikke fremte hans vilje -
2. Dronningji Dagmor hytta på sveinanne tvo
I bede den havfru for meg inngå.
-For ho skå fremme min vilje -
3. Havfruga steddes fe dronningjis bor
hvad vil I mig dronning Dagmor I sende meg or.
-Eg kan ikkje fremme [din vilje] -
4. Dronningji klappa på dynunne blå
du sit no der ne på du gvile derpå.
5. Vil I so forråde mitt onge liv
de ligge innonder so gvass ein kniv.
6. Visste du de so visste du mei
so segj hot skjæbne meg skal ske.
7. Dersom eg skå segja deg den
du lader meg visst på ilden brend'.
8. Du skå føde de sønner bolde tre
ditt onge liv forspilder de.
9. Hvis de 'kje bedre meg skal gå
så segj hot skjæbne dei skal få.
10. Den ene skal konge af Danmark være
den andre skal kronen av røe gull bære.
11. Den trea skå blive so vis ein mann
ditt onge liv forspilder han.
12. Dronning Dagmor ho steig fe kongen inn
ak vild' I gjeva meg den havfru fin.
-For hun har fremmet [min vilje] -
13. Eg under ikkje den havfru liv
fe ho forrådde mine snekkjur syv.
14. Dronningji svartna som ei jor
so fell ho dø fe kongens fot.
-Fe han 'kje fremte [hennes vilje] -
15. ----
følg hende te sjøen mæ alle dine møyar.
-Fe ho har fremmet din vilje -
16. Den havfru sette seg på bøljune blå
dronningji gret å såg derpå.
17. Høyre du dronning Dagmor, gråt ikkje fe meg
himmerikjes rikje står åbent fe deg.
-Der fremmes din vilje -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 4, q-r.

Merknader: Mellomstevet i str. 1 er skrive i margen med tilvisingsteikn; 2.1 Dagmor er sett til over lina. Mellom str. 14 og 15 står Gløymt.