[BIN: 3477]

Den vise kona.
Havfruens spådom

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Gjermundsdotter Haugen, Skafså, Mo, Telemark .


a

1. Kongen å droningi site for bor
-Vi ære no de løvene fallne -
de snakkar så mangt ett gamas or.
-I bede så væl fyr dæn unge kong Eirik -
2. Kongen å droningi drakk mjø å vin
Droningi ho fedder tårir på kinn.
3. [Kungen han talar te droningi så]
kvi fedder du så modig tår.
4. [D'æ no kje under om eg feller tår
d'æ meg spått eg bli enkje i år].
5. Hot folkje de seie hott folkje de spår
d'æ kje bare ein som fyre dæ rår.
6. Hær hev komi ei ny vise kvinde i by
dæn seie sant å alli lyg.
7. Kungen han talar te smådrengjen så
du beder den visekvinna innfyr meg gå.
8. Kungen han ha inkje halltala or
fyrr den vise kvinde hun steddes for bor.
9. Kungen han klappa på silkjebenk
hør I skjøn jomfru I hviler på den.
10. Dæ æ' kje gott å kvile seg dær
dær ligge unde eitt nakji svær.
11. Kungen han kl[appa] på silkjestol
sid ned skjøn jomfru og hvil din fod.
12. D'æ kje [gott å] kvile dær på
dær ligge unde dei knivanne små.
13. Kungen [han klappa på] silkjeseng
kan I hvile i så hvil på den.
14. Dær æ gott å kvile dæri
dær ligge unde dei gullringar ni.
15. Veit du dæ så veit du mei
så seie du meg ho dag eg ska døy.
16. Maremess um våren så æ du rød
Mikkelsdag um hausten så æ' du dø.
17. [Maremess um våren så æ du] hvid
[Mikkelsdag um hausten så] ligger du lig.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, s. 247f. (Reinskrift) med overskrift Spådommen II (meddelt af Torbjør Haugjen).

Originalen vantar. Rettingar: Str. 1.1 site er retta til sikjæ; i mellomslengen er løvene retta til løverne; 1.2 gamas er retta til gamalt. Str. 3 og 4 er avstytt, men med tilvising til oppskrift etter Tone Vistadbakken var. VI. Utfyllingane er henta frå denne.
Orig. ms. NFS S. Bugge k, 47

Reinskrift NFS S. Bugge III, 19 med overskrift Tillæg til Spådommen II (Torbjør Haugjen). Reinskrifta er sterkt avstytt med tilvising til oppskrift etter Tone Vistadbakken var. VI. Oppskriftene etter Torbjørg Haugen er nytta saman med var. V, VI og VII til redigeringa av den prenta teksten i GnF 1858 nr. 21 s. 98 ff.