[BIN: 3475]

Den vise kona.
Havfruens spådom

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Birgit Torsdotter Lintveit (Krossli), Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Kungjen å droningji siter før bor
-Så ær dæ når de løverne falne -
dei talar så mangt i di skjemtandes or.
-Vi bede så væl før dæn unge kung Eirik -
2. Kungjen han tala te droningji si
kvi renn dei strie tårinn på kinn.
3. Væl dei tårinne renne må
d'æ meg spått eg ska bli enke i år.
4. Lat folkje sladre lat folkje spå
d'æ kje bare ein som føre dæ rår.
5. Hær æ komi nye vise kvinnur i by
dei sei sant å aller lyg.
6. Kungjen han heve på sveinanne små
du be dei kvinnunne inn te meg gå.
7. Kungjen han klappa på forgylte stol
du seter deg ne å kviler din fot.
8. Dæ vøre væl gott å kvile sin fot
men dær ligg unde dei gullringanne tvo.
9. K[ungjen han klappa på forgylte] benk
kjære mi jomfru du kviler på dæn.
10. [Dæ vøre væl gott] å kvile på dæn
[men dær ligg unde] dei nivanne fem.
11. Kungjen han klappa på silkjeseng
kjære mi jomfru du kviler dæri.
12. Dæ vøre væl gott å kvile dæri
men dær ligg unde dei sværi ni.
13. Veit du dæ så veit du mei
så seie du meg ho ti eg ska' døy.
14. Maremess um våren så æ' du rø
Mikkjelsmess um høsten så æ' du dø.
15. [Maremess um våren så æ' du] kvit
[Mikkjelsmess um høsten så æ' du] lik.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge m, 19

Originalen går ikkje lenger enn til str. 10, for fire blad er utrivne i skriveheftet, men det finst spor etter str. 11-15 som her er henta frå reinskrifta. Reinskrift NFS S. Bugge II, 91 med overskrift Spådomen IV (meddelt af Birgjit Lintveit). Seinare har Bugge med blyant gjort ei rekkje endringar og tillegg. Kjeldebakgrunnen for desse er uviss. Ved str. 15 står Som 14; kun kvit ~ lik.