[BIN: 3470]

Den vise kona.
Havfruens spådom

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av Ludvig Mathias Lindeman etter Tone Olsdotter Vistadbakken, Skafså, Mo/Lårdal, Telemark .

 Kongen aa Dronningen sidde for Bor
-Vi ere af de levende elle faldne -
dei tala saa mange dei skjemtans Ord.
-I bede saa vel alt om den unge Kong Erik -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO NM L. M. Lindeman 1861, eske 203, 2456 nr. 118. ØGL 1137 a. ØGE 1384.

Prenta i C. Elling: Vore Kjæmpeviser 1914 nr. 15 s. 21 og i Åse Røynstrand: Ludvig Mathias Lindeman. Samlarferd 1860 og 1861, NM UBO 1984 nr. 118 s. 127 og 204. Sjå var. VI og meloditillegg s. 1190.