[BIN: 0014]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift Udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalitet

1. Aa Liten han reiste te kongsgaren hen
der trefte han kongen me sine menn
-te liten kjuril gjør dog aldri vel-
Ekstra opplysninger