[BIN: 0013]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift 1877 av H.Ross etter Birgit Krossli (Lintveit), Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Ridder Stig rider alt over1 ei bru,
dei ramme roninne kjem2 'han i hug.
-Den jomfru3 jiver svennen orlov.-
1aavor
2kjæm
3jaamfru
2. Han kasta dei roninn' på liti Kjersti,
men dei roninne falt på kongsdotteri så fin.
3. Ridder S(tig) spyre si moer um rå:
"Eg heve forrått kongsdotteri iår."
4. Å høyre du, sonen min(n), fager å fin,
du a) lukker atti døren, skrei lokunn(e) te
b) legge deg i sengi å lukkar døren dinn.
5. "Æg bære rå eg selvare kann,
eg salar ut min gangar, so ri eg av land."
6. "Å du mone rie, om du vi, væri umkring,
alt stander Inger a) liten b) liti for sengen dinn."
7. Å r. S. lydde si moers rå,
han a) lukka atte døren å skreidde lokun' på
b) lå seg i sengen o.s.v.
8. Å Inger liti klappa på dynni mæ finganne små:
"Stand upp, r. S., skrei lokun' ifrå!"
9. "Slett ingjen heve eg stevnare lagt,
slett ingjen lukkar eg inn um natt."
10. I. liti mæ dei finganne små,
ho skreidde dei lokunn' bå te å ifrå.
11. I liti sette seg på sengjestokk,
å leika mæ r. Stigs gule lokk.
12. Å I. l. la seg i sengi ne,
men r. S. han snudde veggjen te.
13. Ho klappa r. S. på kinni så (so?) rø,
r. S. låg, som han va dø.
14. Å tileg um morgoen, dagjen va ljus,
r. S. va fe (fø?) kongjen så fus.
15. "Eg helsar kongen, så fager å fin:
eg fær 'kje ro um natten for (før?) datteren din."
16. Å kongjen heve på sveinanne små:
"De be I. l. ho steig på gov.
17. Å kongjen han ha' ikkje halvtale or,
førr I. l. ho steig på gov.
18. "Å høyre du, I. l., fager å fin,
r. S. klagar so hardt uppå dig.
19. Ridder S. klagar so hardt uppå dig:
han fær (får) 'kje ro um natten for datteren min."
20. "Vist nokk va de, at eg te honom gjekk,
men ingjen go viljen eg av honom fekk.
21. Vist nokk va de, at eg te honom for,
men ingjen go viljen eg av honom tok.
22. "Å takk r. Stig, fe du va meg så tro,
tak så mi dotter å liv så i ro!
23. "Å tak, r. Stig, for du va meg så vis,
å tak så mi dotter, å liv so mæ pris!"
Ekstra opplysninger