[BIN: 0012]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter søster til Torbjørg Haugjen, Skafså, Telemark .

1. Stige liten æ' den ypperste svenn,
han byder hjem1 kongen aa kongens menn.
1(meddelt: jer)
2. Han byder hjem2 kongen å kongens folk,
for hans kjære datter hun er han så stolt.
2(jer)
3. Stige liten gjekk for sin moder at stå etc.
Ekstra opplysninger