[BIN: 0010]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Skafså, Telemark .

1. Stigliten gjekk for sin moder at stå:
"no hev eg prøva mi' ronir iår."
-Så væl kunna svennen si' ronir.-
2. "Eg slengde mi ronir ti liti Kjersti;
dei falt ne sjå 'a Rikeli."
3. "Å gakk du deg i høieloft,
du rei upp silkjesængi så høgelege,
du legg deg neri så dødelege!"
4. "Å um ho klappar deg unde kinni så rød,
alt ska' du ligge, som du va' no dø."
5. "Å um ho klappar deg unde kinni så hvid,
alt ska' du ligge, som du va' ett lik."
6. Han reidde upp silkjesængi så høgelege,
så la' en seg neri så dødelege.
7. Ho klappa' han unde kinni så rød;
alt låg han, som han ha' vor' dø.
8. Ho klappa han unde kinni så hvid,
alt låg han, som han ha' vor' ett lik.
9. "Eg ska' no deg for din faderen klaga,
at eg må 'ki nottero for deg hava."
10. "Klaga, klaga dæ du må!
eg stende så næri å høyre dærpå."
11. "Høyrer du kungen, eg vi' mæ deg tala;
eg må 'ki nottero for di dotteri hava."
12. Rikeli sto inki langt dærifrå
utta fyr dynni å lydde dærpå.
13. "Dæ va' no sant, at eg innmæ deg låg;
ingjo kjærligheit eg av deg fekk."
14. "Dæ va' no sant, at eg innmæ deg låg;
ingjo kjærligheit eg av deg såg."
15. "Hav takk Stigliten for så denne ære;
Rikeli ska' vera di hjertenskjære."
16. "Hav takk Stigeliten for så denne tru,
Rikeli ska' vera di eigjo brur."
17. Dær blei gle'i å mykje gama,
Rikeli å Stigeliten drakk bryddaup isama.
18. Å dær blei gle'i å mykjen gny,
Rikeli å Stigeliten drakk bryddaup i by.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Sophus Bugge DFS IV, 34b-35. Stig liten.

Over visen står: "Nr.76 (II S.301) Følgende norske Opskrift er fra Skafså Anneks til Mo i øvre Telemarken; den ligger nærmest ved de danske CD og ved den islandske opskrift."
Etter visen står: "V.15 L.1 og V.16 L.1: så denne har jeg skrevet; men det skal vel være: sådan ei.