[BIN: 0008]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift Udatert av Catharinus Elling etter ukjent sanger, Tinn, Telemark .

1. Aa liten han reiste te kongens hem,
der treffer han kongen me sine menn.
REFRENG>-Fe liten kjuril gjer dog aldrig vel-
Ekstra opplysninger