[BIN: 0007]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Birgit Torsdotter Lintveit (Krossli), Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Ridder Stig rider alt over ei Bru
dei ramme Roninne kjem' han i Hug.
-Den Jomfru giver Svennen Orlov -
2. Han kasta dei Roninn' paa liti Kjersti
men dei Roninne falt paa Kongsdotteri so fin.
3. Ridder Stig spyre si Moer um Raa:
"eg heve forraadt Kongsdotteri iaar."
4. Aa høyre du Sonen min, fager aa fin,
du lukker atte Døren skrei Lokunne te1.
1og legge deg i Sengi aa lukkar Døren din
5. "Og bære Raa eg selvare kann,
eg salar ut min Gangar so ri eg av Land."
6. "Aa du mone rie um du vi Væri umkring
alt stander Inger liten2 før Sengen din.
2Inger liti
7. Aa R(idder) S(tig) lydde si Moers Raa
han lukka atte Døren3 aa skreidde Lokunn paa.
3lae seg i Sengen
8. Aa I(nger) liti klappa paa Dynni mæ Finganne smaa
"Stand upp Ridder Stig skrei Lokunn' ifraa!".
9. "Slett ingjen heve eg Stevnare lagt
slett ingjen lukkar eg inn um Natt".
10. I(nger) liti mæ dei Finganne smaa,
ho skreidde dei Lokunn'både te aa ifraa.
11. I(nger) L(iti) sette seg paa Sengjestokk,
aa leika mæ R(idder) Stigs gule Lokk.
12. Aa I(nger) l(iti) lae seg i Sengi ne
men ridder Stig han snudde Veggjen te.
13. Ho klappa R(idder) S(tig) paa Kinni saa rø
R(idder) S(tig) laag som han va dø.
14. Aa tileg um Morgoen Dagjen va ljus
R(idder) S(tig) va fe Kongjen saa fus.
15. Eg helsar Kongjen saa fager aa fin:
eg fær 'kje ro um Natten for Datteren din.
16. Aa Kongjen han 2)heve paa Sveinanne smaa
de be Inger liti innfe meg gaa.
2) (ropar paa)
17. Aa Kongjen han ha' ikkje halvtala or
førr I(nger) l(iti) ho steig paa Gov.
18. "Aa høyre du Inger liti fager aa fin
R(idder) S(tig) klagar so hardt uppaa dig.
19. Ridder S(tig) klager so h[ardt u]p[paa] dig
han fær 'kje ro um Natten for Datteren min."
20. "Vist nokk va de at eg te honom gjekk
men ingjen go Viljen eg av honom fekk.
21. Vist nokk va de at eg te h[onom] fòr
m[en] i[ngjen] g[o] V[iljen] e[g] a[v] h[onom] tok.
22. Aa takk R(idder) S(tig) fe du va meg so tro
tak so mi Dotter aa liv so i Ro.
23. Aa takk R(idder) S(tig) for du va meg so vis
aa tak so mi dotter aa liv so mæ Pris.
Ekstra opplysninger