[BIN: 0006]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Kjetilsdotter Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Stigeliten er den gjæveste svenn,
å han byder kongen å kongens menn.
-So væl kann svennen si runir-
2. Han byder [kongen å kongens] folk
å hass kjær droning ho va no stolt1.
1ho æ då so stolt
3. Eg slengde mi runir ti litæ Kjærsti
men dei falt ne sjå æ Rikeliv.
4. Rikeliv la seg i sengjæ ne,
Stigeliten han snudde veggjen te.
5. Eg låg mæ deg den nåttæ so lang
du ha kje den æra du tok meg i fang.
6. Eg ska deg for din faderen klaga,
eg må inkje nåttero fyre deg hava.
7. Ja klaga du, klaga du meste du vi
eg stende væl so næri eg lyer der ti.
8. Årleg um morgoen dagjen blei ljus
Stigeliten var for kongen fus.
9. Eg helsar deg kungen eg hev noko klaga
eg må kje nåttero for di dotteri hava.
10. Ja klaga [du, klaga du meste du] vi
[eg stende væl so næri eg lyer der] ti.
11. Eg låg mæ deg [den nåttæ so] lang
[du ha kje den æra du tok meg i] fang.
12. Ja tak du Rikeliv fyre din tro
visseleg må ho blive di brur.
13. Der blei gle'i å mykji gama
Rikeliv å Stigeliten drakk bryddoup ti sama.
Ekstra opplysninger