[BIN: 0005]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .

1. Stig liten han inn for sin moder at gå
forvisst hev eg skjemt ut mi' runir iår.
- Så væl kann sv[ennen] s[i'] r[unir]-
2. Eg kasta mi runir på liti Kjersti
dei fall ne sjå Rikeli.
3. Ho klappa no på dynni så smått
statt upp Stigeliten skrei lokur ifrå.
4. Ingjen hev eg i stevna lagt
ingjen lukkar eg inn um natt.
5. Rikeli ha finganne smale å små
så skreidde ho dei lokur bå ti å ifrå.
6. Rikeli sette seg i sengji ne
Stigeliten han snudde veggjen ti.
7. Ho klappa han på kinni så fint
Stigliten, Stigliten snu deg no hit.
8. Eg ska' no deg for din faderen klaga
eg må ikkje nattero fyre deg hava.
9. Klaga du, klaga du meste du vi',
eg stende så neri eg lyer derti.
10. Tileg um morgonen dagjen va ljus
Stigeliten han va' fyr kungen fus.
11. Eg helsar deg kungen eg hev noko klaga
eg må ikkje n[attero] fyr dote di hava.
12. Eg låg mæ deg den notti så lang
du ha 'kje den æra du tok meg i fang.
13. Tak hænn' o Rikeli fyre di ære
for visseleg ska' ho no blive di kjære.
14. [Tak hænn' o Rikeli fyre di] tru
[for visseleg ska' ho no blive di] brur.
Ekstra opplysninger