[BIN: 0003]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Birgit Torsdotter Lintveit (Krossli), Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Ridder Stig rider alt over ei Bru
dei ramme Roninn kjem han i Hug.
-Dæn Jomfru, dæn jomfru gjever Svennen Orlov -
2. Han kasta dei Roninn på liden Kjersti
men dei Roninne falt på Kongsdotteri så fin.
3. Ridderstig spurde si Moder um Raa
eg hev forråt Kungsdotteri iår.
4. Høyrer du Sonen min fager å fin
du legge deg i Sengji lukkar Døren din.
5. Bete Raa eg selvar kann
eg salar ut min Gangar så ri eg av Land.
6. Du må no rie um du vi no væri umkring
alt stende Ridderliti før Sengen din.
7. Ridderstig lydde sin Moers Raa
han la seg i Sengji skreidde Lokunne paa.
8. Ridderliti klappa på Dynni mæ Finganne smaa
du stand upp Ridderstig skrei lokunn' ifraa.
9. Slett ingjen så hev eg stevnar lagt
slett ingjen lukkar eg inn um Natt.
10. Ridderliti mæ sine Finganne små
ho skreidde dei lokunne bå te å ifrå.
11. Ridderliti sette seg på Sengjestokk
ho leika mæ Ridderstigs gule Lokk.
12. Ridderliti la seg i sengji ne
Ridderstig han snudde Veggjen te.
13. Ho klappa Ridderstig på Kinni så rø
men Ridderstig låg som [han] va' dø.
14. Tilegt um morgon Dagjen va' ljus
Riddersti va' fe Kungjen så fus.
15. Eg helsar Kungjen fager å fin
eg får 'kje ro om Natten for Datteren din.
16. Kungjen han heve på Sveinanne små
du be Ridderliti innfør meg gå.
17. Kungjen han ha 'kje halltala or
før Ridderliti steig på Gov.
18. Høyr du Ridderliti Datteren min
Ridderstig klagar så hart utpå dig
han får 'kje ro om Natten før Datteren min.
19. Vistnok va dæ at eg te hånom gjekk
men ingjen Goviljen eg av hånom fekk.
20. [Vistnok va dæ at eg te hånom] fór
[men ingjen Goviljen eg av hånom] tok.
21. [Vistnok va dæ at eg] mæ hånom låg
[men ingjen Goviljen eg av hånom] såg.
22. Takk Ridderstig fe du var meg så Tro
å tak så min Datter å liv så mæ Ro.
23. Å takk ska' du hava fe du va' meg så vis
[å tak så] min Datter å liv så mæ Ære å Pris.
Ekstra opplysninger