[BIN: 0002]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Torbjørg Gjermundsdotter Haugen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Stigliten gjekk for sin moder at stå;
"no hev eg prøva mi´ ronir iår.
- Så væl kunna svennen si´ronir-
2. Eg slengde mi´ronir ti liti Kjærsti
dei falt ne sjå ´a Rikeli".
3. "Å gakk du deg i høieloft,
du rei upp silkjesængi så høgelege,
du legg deg neri så dødelege!
4. Å um ho klappar deg unde kinni så rød,
alt ska´du liggje som du va´no dø."
5. [Å um ho klappar deg unde kinni så] hvid
[alt ska´ du liggje som du va] et lik.
6. Han reidde upp silkesængi så høgelege,
så la ´en seg neri så dødelege.
7. Ho klappa han unde kinni så rød,
alt låg han, som han ha´ vori1 død.
1va´
8. [Ho klappa han unde kinni så] hvid
[alt låg han som han ha´vori] et lik2.
2kjære min Stigliten snu deg no hit
9. "Eg ska´ no deg for din faderen klaga,
at eg må ´ki nottero fyr deg hava."
10. "Klaga, klaga dæ du må;
eg stende så næri å høyrer dærpå."
11. Høyrer du kungen, eg vi´ mæ deg tala
eg må ´ki nottero for di dotteri hava."
12. Rikeli sto ikki langt dærifrå
utta fyr dynni å lydde dærpå.
13. "Dæ va´no sant at eg ti deg gjekk;
ingjo kjærligheit eg av deg fekk.
14. Dæ va´no sant at eg innmæ deg låg,
ingjo kjærligheit eg av deg såg."
15. "Hav takk Stigeliten for så dænne ære
Rikeli ska´vera di hjertenskjære."
16. [Hav takk Stigeliten for så dænne] tru
[Rikeli ska´ vera di] eigjo brur.
17. Dær blei gle´ i å mykje gama,
Rikeli å Stigeliten drakk bryddaup i sama.
18. Å dær blei gle´ i å mykjen gny,
Rikeli å Stigeliten drakk bryddaup i by.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, s. 244 (Renskrift) med overskrift Stig liten I (Meddelt af Torbjør Haugjen).

Tillegg og rettingar: I str. 3 har Bugge mellom line 2 og 3 skrive line 2 oppatt, slik at det blir to strofer; 9.1 no er sett i parentes; 10.2 å høyrer er retta til eg høyrer; i margen mellom str. 10 og 11 står ei tilleggsstrofe Tilegt um morgonen dagjen va' ljus/ då va' Stigliten fyr kungen fus; 12.1 ikki er retta til inki; 15.1 for så dænne ære er retta til sådan ei ære; ut for str. 17 og 18 er skrive eller omvendt Orden: Variasjonane tyder på at Torbjørg Haugen har kvede meir enn ein gong for Bugge. DFS IV, 34 b. Prenta i GnF A s. 77.