[BIN: 0001]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Ridder Stig reid seg ivir ei Bru
ramme Runinne kom han ihug.
2. Han kastad dei Runin etter liten Kirstin
Runene faldt paa Kongens Dotter fin.
3. Silde om Eftan Røgen falt paa
Ridderlita vilde til Ridder Stig gaa.
4. Hon bankad paa Dynni med Finganne smaa
stat up Ridder Stig skred Lokur ifraa.
5. Aa ingen Stevning saa hev eg lagt
og ingen saa lukkar eg in um Nat.
6. Ridderlita med sine Finganne smaa
skredde Lokunne af og paa.
7. Ho sette seg paa Sengestok
leika med Ridder Stigs gule Lok.
8. Hon lae seg i Sengi ned
og han maatte vrie seg Veggen te.
9. Tilegt um Morgen Dagen var ljos
Ridder Stig reiser til Kungens Huus.
10. Høyre du Konge hot eg seie deg
eg faar ki sova um Notti fer Dottere din.
11. Kongen han taled til liten smaa Dreng
du beder Ridderlita gaa for meg in.
12. Kongen ha inki halvtalad Ord
Ridderlita steder fer Faderens Bord.
13. Ded var fulla sant eg til honom gekk
men ingen god Villeje eg af honom fekk.
14. Ded var fulla sant at eg hos honom laag
men ingen god Villeje eg af honom saag.
15. Tak skal du ha du Ridder Stig for du var saa klok
nu skal du faa min Datter og leve saa med Ro.
16. Tak skal du ha du Ridder Stig for du var saa vis
nu skal du faa min Datter og leve saa med Pris.
17. Der var Glæde i Kongens Gaard
Ridder Stig Kongens Datter faar.
Ekstra opplysninger