Bonden og leigejenta

variant 1:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjör Haugjen, Skafså, Mo .
variant 2:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .