Ramnebryllup i Kråkelund

variant 1:Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Hans Ross, Veum, Fyresdal .
variant 2:Oppskrift 1874 av Moltke Moe etter Hans Ross, Veum .
variant 3:Oppskrift 1874 av Hans Ross etter ukjent sanger, Veum .
variant 4:Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen, Mo Telemark .
variant 5:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 6:Oppskrift 1863 av Ukjent samlar etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, uten lokalitet .
variant 8:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1840-åra av M. B. Landstad etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 10:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .
variant 11:Oppskrift 1909 av Rikard Berge etter Aslak Jørnson Østnaa, Kvitseid, Telemark .
variant 12:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Else Li, uten lokalitet .
variant 13:Oppskrift Udatert av Rikard Berge etter Gunnulv Gjordet etter Tone Høna, Lårdal, Telemark .
variant 14:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Dagne Li, uten lokalitet .
variant 15:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Dagne Li, Telemark .
variant 16:Oppskrift juli 1913 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .
variant 17:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Telemark, Seljord .
variant 18:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Norskog, Vrådal, Kviteseid .
variant 19:Oppskrift 1916 av Elias Mjaatveit etter Peder O. Mjaatveit, Alversund, Hordaland .
variant 20:Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 21:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 22:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Telemark .