Katten ligg sjuk

variant 1:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 2:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 3:Oppskrift udatert av Hallfrid Christiansen etter Gudbrand Kjølseth, Kolbu, Oppland .
variant 4:Oppskrift av Johannes Skar etter ukjent sanger, fraa Bygland i Sætesdal .