Revens arvegods

Reven og Gullmund

(2 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1911 av R. Berge etter Margit Vikjen, Mo, Skafså, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1851 av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, Telemark .
variant 3:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Aslak Kosi, Øyfjell, Telemark .