Han Mass og han Lasse

variant 1:Oppskrift 1910 av R. Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1911 av R. Berge etter Ivar Raudland, Rauland, Telemark .