Kjerringa og hoffmannen

variant 1:Oppskrift 1882 av B.Støylen etter Kari Bakkja, Sande, Sunnmøre .
variant 2:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Dagne Li, Telemark .
variant 3:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Hardanger .
variant 4:Oppskrift 1882 av J.Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .