Steinfinn Fefinnson

variant 1:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hermo Larsson Dalen, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av H.Ross etter Hermo Dalen, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Ingebjörg Sandvik, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjönnemyr, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 8:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Jon Skålen, Mo, Telemark .