Hemingen og gygri

variant 1:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Anne Lissjord, Åse, Bø, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1848 av Ludvig M.Lindeman etter ukjent sanger, Valdres, Oppland .
variant 4:Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 5:Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Ola Storemyr, uten lokalitet .
variant 6:Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Liv Bratterud, Lårdal, Telemark .
variant 7:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Jorunn Kosa, Fyresdal, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1834 av Peter Chr. Asbjørnsen etter O. Gulbrandssen, Sørum, Romerike, Akershus .
variant 9:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter J.B. Nordby, Sandefjord Vestfold .
variant 10:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Eivind Årlia, Åmotsdal, Telemark .
variant 11:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, Bø, Telemark .
variant 12:Oppskrift 1882-1883 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Eivind Aarlia, Åmotsdal, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Hallvor Hagabrekka, Flatdal, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Hallvor Hagabrekka, Flatdal, Telemark .
variant 16:Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Tone Nuten, Telemark
variant 17:Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Nerid Hegnastykke etter Liv Bratterud, Bø Telemark .
variant 18:Oppskrift udatert av Halldor O. Opedal etter ukjent sanger, Kvam, Hordaland .
variant 19:Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Morgedal, Telemark.
variant 20:Oppskrift av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Telemark .
variant 21:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Ola Sjåberg, Bøherad, Telemark. .
variant 22:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Olav Homsaas el. Kaste, Seljord Telemark .
variant 23:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Tølløv Langedal, Uvdalsheia, Bøherad, Telemark .
variant 24:Oppskrift 1908 av C. Elling etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 25:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Kjersti Haugland, Telemark .
variant 26:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Kjersti Haugland, Telemark .
variant 27:Oppskrift 1910 av T. Hannaas etter Tollei Æptestøl, Fljotland .
variant 28:Oppskrift 1909 av Rikard Berge etter Olav Aasland, Kviteseid, Telemark .
variant 29:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Gunnild Morkji, Fyresdal, Telemark .
variant 30:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark .
variant 31:Oppskrift udatert av Kristian
Øverland
etter ukjent sanger, Telemark .
variant 32:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Anne (Mjaugedal?), Lårdal? Telemark .
variant 33:Oppskrift udatert av Tore Bergstøl etter ukjent sanger, Vest Agder .
variant 34:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Kari Kaasa, Heddal, Telemark .
variant 35:Oppskrift Udatert av Kristian Øverland etter ukjent sanger, Telemark .
variant 36:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Guro Fossjord, Kvitseid? Telemark .
variant 37:Oppskrift 1882-1883 av Moltke Moe etter Gunnill Plassen Bø, Telemark.
variant 38:Oppskrift 1916 av Rikard Berge etter Torstein Fiskarbekk, Telemark .
variant 39:Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas etter Gabriel Stigemonen, Kvinesdal .
variant 40:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Anne Langelid ?, Seljord, Telemark .
variant 41:Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Dordi Bratterud, Bø, Telemark .
variant 42:Oppskrift 1882 av Moltke Moe etter Tarkjell Oftelid, Høydalsmo, Telemark. .
variant 43:Oppskrift 1910 av T. Hannaas etter Dortea Orta, Eikebygd .
variant 44:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Gunnhild Kivle, Seljord, Telemark .
variant 45:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Gunnhild Sagahaugen, Fyresdal? Telemark .
variant 46:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter H. Skogen, Bøherad Telemark .
variant 47:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Liv Huse, Li .
variant 48:Oppskrift 1910 av T. Hannaas etter Kristian Åsen, Eikebygd .
variant 49:Oppskrift 1918 av Rikard Berge etter Aasmund Sveinsson Aamaas, Drangedal, Telemark .