Sigurd og trollbruri

variant 1:Oppskrift 1957 av Rolf Myklebust etter Einar Sveinsson, uten lokalisering .