Unge Herredag vinn over Gautlandskongen

variant 1:Oppskrift udatert, av S.Sørensen etter en gammel visesanger, i Spind, Farsund .
variant 2:Oppskrift udatert, av Sophus Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Telemark .
variant 6:Oppskrift udatert av Johan Fritzner etter opptegnelse av Henrik Henriksen, Kollevold i Spind, Farsund .
variant 7:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Lofthus, Tuddal, Telemark .
variant 8:Oppskrift, udatert, av Hans Ross etter Kari Austegaren, Åserall, Vest-Agder .
variant 9:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Olav Haugjen, Vrådal, Telemark .
variant 10:Oppskrift, Udatert, av Hans Ross etter Lars Liestøl, Åseral, Vest-Agder .
variant 11:Oppskrift 1860 av Ludvig M. Lindeman etter Margit Svigsli, Tuddal, Telemark .
variant 12:Oppskrift, udatert, av Knut Liestøl etter Gyro K. Austigaren, Lognavatn, Åseral, Vest-Agder .
variant 13:Oppskrift, udatert, av Knut Liestøl ukjend kvedar, Åseral, Vest-Agder .
variant 14:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1863 av Ludvig M.Lindeman etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Telemark
variant 16:Oppskrift 1860 av Ludvig M. Lindeman etter Margit Hansdatter Hovde, Tuddal, Telemark .
variant 17:Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Anne Knudsdotter Bruhær, Mo, Telemark .
variant 18:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Norvall Åsmundssøn, Eidsborg, Telemark .
variant 19:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Tor Hovdekleiv, Kviteseid, Telemark .
variant 20:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 21:Oppskrift, udatert, av Hans Ross ukjent sanger, Fyresdal, Telemark .
variant 22:Oppskrift, udatert, av I. Mortensson ukjent sanger, uten lokalisering .