Kongen av Bjørneland

Ulf van Jærn

(2 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, (etter far sin). Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1891 av Molkte Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1914 av T. Hannaas etter Gjermund Gunnarson Veum, Fyresdal og Vrådal, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1840-åra av Ivar Aasen etter ukjent sanger, Dønna, Nordland .
variant 6:Oppskrift 18? av Molkte Moe etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1910 av Knut Liestøl, etter ukjent sanger, Åseral, Vest-Agder .
variant 8:Oppskrift 1860 av L.M. Lindeman etter ukjent sanger, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1860 av L.M. Lindeman etter Ola Kittelsen Stigen, Tuddal, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1863 av L.M.Lindeman, etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 11:Oppskrift 1870-åra av H. Ross etter ukjent sanger, Moland, Fyresdal, Telemark .