Roland og Magnus kongjen

variant 1:Oppskrift 1840-årene av Olea Crøger etter Laurantz Groven, Seljord, Telemark
.
variant 2:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 3:Oppskrift, udatert av Olav Grasberg, ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .
variant 4:Oppskrift, udatert, med ukjent hand i M. B. Landstads samlingar, ukjent, ukjent lokalitet.
variant 5:Oppskrift, udatert, med ukjent hand i M. B. Landstads samlingar, ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 6:Oppskrift, udatert, i Landstads samlinger etter Gr. Olsen, uten lokalisering .
variant 7:Oppskrift 1845 i Landstads samlinger etter Svein Gunnulsson, ukjent.
variant 8:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Steinar Gibøen, Rauland, Telemark .
variant 9:Oppskrift, udatert, av G. O. Greve, ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 10:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Signe Storgård og T. Rulland, Lårdal, Telemark .
variant 11:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge, ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 12:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Eirik Odden, Brunkeberg, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Lofthus, Tuddal, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Søvei Halvorsdotter Hågåviken, Tuddal, Telemark .
variant 15:Oppskrift, udatert, av M. B. Landstad, ukjent sanger, ukjent lokalitet .
variant 16:Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Birgit Uppigard Vaa, Rauland, Telemark .
variant 17:Oppskrift, udatert, av M. B. Landstad, ukjent sanger, ukjent lokalitet
variant 18:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Thor Sveinsson Sopanstad, Høidalsmo, Telemark .
variant 19:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 20:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Knut Dale, Tinn, Telemark .
variant 21:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Aanund Randbekkhaugen, Mo, Telemark .
variant 22:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 23:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Ånund Sigursli, Froland, Telemark .
variant 24:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Margjit Lavransdatter, Dalane i Kviteseid, Telemark .
variant 25:Oppskrift udatert, av Olea Cröger ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 26:Oppskrift 1847 (?) av Magnus B. Landstad, ukjent sanger, Telemark .
variant 27:Oppskrift, udatert, av L. M. Lindeman, ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 28:Oppskrift, 1863, av Sophus Bugge, ukjent sanger, Tuddal, Telemark .
variant 29:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 30:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .
variant 31:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Aslak Aartveit, Vinje, Telemark .
variant 32:Oppskrift, udatert, av Hans Ross, ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 33:Oppskrift, udatert, med ukjent hånd i Hans Ross' samlingar, ukjent sanger, Telemark .
variant 34:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, Valle, Setesdal .
variant 35:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, Austad, Bygland, Setesdal .
variant 36:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 37:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, uten lokalisering
variant 38:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, Setesdal .
variant 39:Oppskrift 1917 av Torleiv Hannaas etter Knut Jonsson Heddi, Rysstad, Valle, Setesdal .
variant 40:Oppskrift 1904 av Rikard Berge, ukjent sanger, Vinje?, Telemark .
variant 41:Oppskrift 1915-16 av Rikard Berge etter Hæge Vetlesdatter Tovsland, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 42:Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 43:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 44:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge> ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 45:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingjebjørg Haugjen Kviteseid, Telemark .
variant 46:Oppskrift 1917 av Rikard Berge etter Anne Svinom, Åmotsdal, Seljord, Telemark .
variant 47:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge
Torbjørg T. Midbøn, Kviteseid, Telemark .
variant 48:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Telemark .
variant 49:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Mo, Telemark .
variant 50:Oppskrift 1914 av T. Hannaas etter Aslak Olsson Skjeggerud, Tveitstøl i Åseral / Holsa i Veum .