Viliken Veiemanson vil røyna seg

variant 1:Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Tveiten, Bykle, Aust - Agder .