[Stolt Elselille]

variant 1:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark
variant 2:Oppskrift 1909 av Knut Liestøl etter Marit Ljosland, Åseral, Vest-Agder .
variant 3:Oppskrift 1910 av Knut Liestøl etter Marit Ljosland, Åseral, Vest-Agder .