Gullsmedens datter

variant 1:Oppskrift 1864 av L.M.Lindeman etter Anne Hansdatter Hynne, Solør .