Klagande møy

variant 1:Oppskrift <1863 av S.Bugge etter Åste Espeli, Eidsberg, Lårdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .