Unge herr Peder på sjøen

variant 1:Oppskrift 1915 av Gunnhild Kivle etter Tone Kivle, Seljord, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1911 av Marte Rudsodden etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Eivind Årlia, Bø, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1913 av Anders Krogvig etter Morten v.d.Lippe, Kristiania .
variant 6:Oppskrift 1959 av Rolf Myklebust etter Brita Bratland, uten lokalisering .
variant 7:Oppskrift 1911 av Halvor Kalbast etter ukjent sanger, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1913 av Rikard Berge
etter Kjersti Lillegaard,
Lårdal, Telemark
.
variant 9:Oppskrift 1840 av M.B.Landstad etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark
.
variant 10:Oppskrift 1867 av L.M.Lindeman etter Ola Bjørnsen Strand, Sigdal, Buskerud .