Far og dotter

Målfrid mi frue

Dei snøgge svara

(3 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1898-99 av John Lie etter Olav Tortveit og mor og bestemor til John Lie, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Anne Aanonsdatter Lillegård, Lårdal, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Gunnhild Dårelaupe, Lårdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1860 av Anders Heyerdahl etter ukjent sanger, Aurskog, Romerike, Akershus .
variant 5:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Kjetil Jonsson, Vinje, Telemark .
variant 6:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Gunnhild Dårelaupe, Lårdal, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1907 av C. Elling etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert av Johs. Skar etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1911 av Halvor G. Kalbast etter Mor til Halvor G. Kalbast, Mo, Telemark .
variant 11:Oppskrift udatert av ukjent hand i R. Berges samlinger etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 12:Oppskrift 1907 av C. Elling etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 13:Oppskrift udatert av Johs. Skar etter Margit Tveiten, Vinje, Grungedal, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1846 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Hardanger, Hordaland .
variant 15:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Hallvord V. Gudgarden, Mo, Telemark .
variant 16:Oppskrift udatert av ukjent hånd etter Anver Bjønnflatine, Kviteseid, Telemark .
variant 17:Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 18:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Tagjei Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 19:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Hæge Årmote, Mo, Telemark .
variant 20:Oppskrift 1912 av T. Hannaas etter Mari Dale, Stord, Hordaland .
variant 21:Oppskrift udatert av Johs. Skar etter Margit Tveiten(?), Vinje, Grungedal, Telemark .
variant 22:Oppskrift 1913 av C. Elling etter ukjent sanger, Vinje, Telemark .
variant 23:Oppskrift 1907 og 1913 av T. Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder .
variant 24:Oppskrift 1907 og 1913 av T. Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder .
variant 25:Oppskrift 1913 av T. Hannaas etter Svein K. Tveiten, Bykle, Aust-Agder .
variant 26:Oppskrift udatert av T. Hannaas etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 27:Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Vinje, Telemark .
variant 28:Oppskrift 1910 av T. Hannaas etter Kristi Larsdatter Valvatnan, Stord, Hordaland .
variant 29:Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Vinje, Telemark .
variant 30:Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Vinje, Telemark .
variant 31:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Tone Marteinsdatter, Lårdal, Telemark .