Sveinen og den vene møy

variant 1:Oppskrift 1840-åra av M.B. Landstad etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .