[Liti Kjerstis siste vilje]

variant 1:Oppskrift 1853 av M.B.Landstad etter , Chra. .